Tần suất hoạt động của xy lanh điện là gì?

TẦN SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA XY LANH ĐIỆN (Duty cycle)

Cách tính tần suất hoạt động (duty cycle): 

Tần suất hoạt động của xy lanh điện là tỉ lệ phần trăm giữa thời gian hoạt động với tổng thời gian một chu kì hoạt động của xy lanh điện.

Ví dụ: Thời gian xy lanh tiến ra và lùi lại hết hành trình là 20 giây. Sau 40 giây tạm dừng, xy lanh hoạt động lặp lại chu kì như vậy. Vậy tần suất hoạt động của xy lanh điện là 33%.

Tần suất hoạt động của xy lanh điện

Cách tính:

Tần suất hoạt động D = (thời gian hoạt động/ thời gian một chu kì hoạt động) *100

Thời gian một chu kì hoạt động = thời gian hoạt động + thời gian tạm dừng

Áp dụng vào ví dụ: D = (20/(20+40))*100=33%

Ví dụ: Tính tần suất hoạt động của xy lanh nếu xy lanh điện tiến ra hết hành trình trong 97 giây, lùi lại trong 45 giây và tạm dừng 79 giây sau đó lại lặp lại quá trình.

Thời gian hoạt động = 97+45=142

Thời gian một chu kì hoạt động = 142+79=221

Tần suất hoạt động  D = (142/221)*100 = 64%

Ví dụ: Tính thời gian hoạt động của xy lanh với tần suất hoạt động là 20%, hành trình 300mm, tốc độ 10mm/s tiến hết hành trình và lùi lại hết hành trình ngay sau đó.

Thời gian xy lanh tiến ra hết hành trình là 300/10 =30  giây.

Thời gian xy lanh lùi về hết hành trình =30  giây.

Thời gian hoạt động của xy lanh = 30 + 30 = 60 giây.

Chu kì hoạt động của xy lanh =  60/0.2 = 300 giây.

Thời gian xy lanh tạm dừng = 300 – 60 = 240 giây.

Vậy xy lanh điện có tần suất hoạt động 20% có chu kì hoạt động là 300 giây, thời gian hoạt động là 60 giây, thời gian tạm dừng là 240 giây.

Xy lanh điện Tại sao tần suất hoạt động lại quan trọng?

Xy lanh điện là thiết bị chuyển đổi năng lượng từ điện năng sang cơ năng. Trong quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ phát sinh ra nhiệt. Nếu nhiệt lượng tỏa ra và tích tụ trong thiết bị quá lớn sẽ dẫn đến phá hỏng thành phần bên trong xy lanh như động cơ điện. Như hệ bánh răng, đai ốc…Vì vậy xy lanh điện cần có khoảng thời gian tạm dừng hoạt động để làm mát. Để có thể giữ cho các thành phần bên trong xy lanh, không bị quá nóng.

Để đảm bảo xy lanh điện hoạt động tốt nhất, cần tính toán tần suất hoạt động trong ứng dụng và so sánh với thông số tần suất hoạt động của xy lanh theo nhà cung cấp. Nếu xy lanh điện hoạt động đúng với thông số tần suất hoạt động của xy lanh (xy lanh có tần suất hoạt động 20% và hoạt động đúng 20%), có thể xy lanh sẽ trở nên nóng và có nguy cơ hoạt động không ổn định. Nếu cần xy lanh hoạt động với tần suất hoạt động 20% liên tục thì nên sử dụng xy lanh có tần suất hoạt động cơ hơn như 25%.

Nếu xy lanh điện hoạt động với tải trọng và tốc độ ứng với tần suất hoạt động mặc định. Ví dụ: xy lanh Movis H300 tải trọng 3000N, tốc độ 10mm/s. Để tăng tần suất hoạt động (vẫn đảm bảo dưới tần suất hoạt động cho phép) thì có thể giảm tải trọng và tốc độ. Ngược lại, tần suất hoạt động sẽ giảm nếu tăng tải trọng và tốc độ.

>>> Xem ngay: Địa chỉ bán xy lanh điện ở hà nội uy tín chất lượng cao