BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D GÁ KIỂU H

Để tải bản vẽ file 3D gá Movis kiểu H:Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wq2xFXYago_6siPBfArvSEXOpkGfVbxKhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wq2xFXYago_6siPBfArvSEXOpkGfVbxK Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.Văn phòng giao …

BẢN VẼ 3D MOVIS A

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis A 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/folders/14Uq5H_ukeKO0JlAyLLB4bcPHL4t62hur Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS CA

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis CA 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/folders/1VRX3r9awf4vinfXjjlJTyge4nn-wsTtm Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS GA LAP

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis GA LAP KIEU A, B, H, CHOT GA KIEU A, B, H bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/folders/1YkZ24pUmQeNw_bqUO8goaIUNuD6fLRgF Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.Văn phòng giao …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS H

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis H 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1300 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/10tUl65oHxZtifT2I9kIhAcrJkO0auVM7 Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS I

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis I 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/folders/1dXvM-CBFIPS6VJeM-RPcL9g3Jrjk6dXX Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.Văn phòng giao dịch: …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS L

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis L 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết:https://drive.google.com/drive/folders/1ns_uK0F_-V8UmCkdwlDn7GPRGw6eGB9O Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS LH

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis LH 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết:https://drive.google.com/drive/folders/1uGyVR0YgsnRBhVgh3T4-S51xXk1yd6qN Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS P

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis P 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm, ray nhỏ, ray to, bít nhựa, ga lap, động cơ,... bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết:https://drive.google.com/drive/folders/1rBSTcRbdFRkludA0LpzyUcbW95yLHGGB Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS ST

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis ST 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé!Chi tiết:https://drive.google.com/drive/folders/1m7VGMOIfPBHJ34egsMlYebdUyPGHDgeW Mọi thông tin xin liên hệ:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAMĐịa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP