BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D GÁ KIỂU H

Để tải bản vẽ file 3D gá Movis kiểu H: Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wq2xFXYago_6siPBfArvSEXOpkGfVbxK https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wq2xFXYago_6siPBfArvSEXOpkGfVbxK   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Văn phòng giao …

BẢN VẼ 3D MOVIS A

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis A 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/folders/14Uq5H_ukeKO0JlAyLLB4bcPHL4t62hur   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS CA

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis CA 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/folders/1VRX3r9awf4vinfXjjlJTyge4nn-wsTtm   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS GA LAP

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis GA LAP KIEU A, B, H, CHOT GA KIEU A, B, H bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/folders/1YkZ24pUmQeNw_bqUO8goaIUNuD6fLRgF   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Văn phòng giao …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS H

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis H 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1300 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/10tUl65oHxZtifT2I9kIhAcrJkO0auVM7   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS I

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis I 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết:  https://drive.google.com/drive/folders/1dXvM-CBFIPS6VJeM-RPcL9g3Jrjk6dXX   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Văn phòng giao dịch: …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS L

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis L 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1ns_uK0F_-V8UmCkdwlDn7GPRGw6eGB9O   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS LH

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis LH 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1uGyVR0YgsnRBhVgh3T4-S51xXk1yd6qN   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS P

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis P 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 1100, 1200, 1250 mm, ray nhỏ, ray to, bít nhựa, ga lap, động cơ,... bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1rBSTcRbdFRkludA0LpzyUcbW95yLHGGB   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP

BẢN VẼ 3D MOVIS SM

Để tải bản vẽ file 3d xy lanh điện Movis SM 50, 100, 200, 300, 400, 500 mm bạn truy cập vào đường link sau nhé! Chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1kl1x9xii5IZ6FFekODnvXgO_2vyxi4W0   Mọi thông tin xin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOVIS VIỆT NAM Địa chỉ giấy phép ĐKKD: số 229 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Văn phòng giao dịch: Tầng …

18 Tháng Mười Một 2020| BẢN VẼ 3D FILE STEP