SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI XY LANH ĐIỆN MOVIS

 

Điều khiển từ xa-1 xy lanh A,L,ST

Tải về: https://drive.google.com/file/d/1Whir70j8a45xEY4DfOpXF85Yg_7vQLyx/view

Điều khiển từ xa-2 xy lanh A,L,ST

Tải về: https://drive.google.com/file/d/1gSGkqgiuUZ2DB2ZfhdDAs51QvrysP3-h/view

Nguồn tổ ong-điều khiển từ xa-2 xy lanh điện H

Tải về:https://drive.google.com/file/d/1dbIx-skkYWuOlNyaBfL6Yrv-aHdrab5X/view

Nguồn tổ ong-công tắc đảo chiều-1 xy lanh Movis P

Tải về:https://drive.google.com/file/d/16iUx8RRQCyYJNY8FH3h-Hvh_WzwPEcSP/view

Nguồn adapter - Công tắc đảo chiều - 1 xy lanh A, L, ST (1)

Tải về: https://drive.google.com/file/d/1bwcP5p5Ke0yCUYsfGtHyZtCNJENdvJZY/view

Nguồn tổ ong-điều khiển từ xa-4 xy lanh điện A,L,ST

Tải về: https://drive.google.com/file/d/1QGY6KRY1NuLBjWx7vGr-hlkgFQ32S8-q/view